تعمیر کولر گازی اجنرال

کولر های گازی اجنرال امروزه مشتریان زیادی دارند و در بسیاری از ساختمان ها به کار گرفته شده اند . با توجه به اینکه کولر های گازی نیز مانند هر وسیله دیگری با عیب و خرابی مواجه میشوند، تعمیر کولر گازی اجنرال نیز از جمله خدماتی است که باید جدی گرفته شود. پس از نصب کولر گازی اجنرال ، تعمیر و سرویس کولر گازی اجنرال نیز اهمیت بسیار زیادی دارد که باید توسط بهترین سرویسکاران انجام شود تا کولر در ایام گرم سال بازدهی عالی داشته باشد و بتواند به خوبی از پس سرمایش ساختمان بر بیاید. در صورتی که به تعمیر کولر گازی اجنرال احتیاج دارید با ما تماس بگیرید.

 

سرویس و تعمیر کولر گازی اجنرال:

تعمیر کولر گازی اجنرال

سرویس کولر گازی اجنرال

نصب کولر گازی اجنرال

نمایندگی اجنرال غرب تهران

 

رفع عیب و تعمیر کولر گازی : 

 پریز برق ندارد :

نسبت به قطعی پریز برق اقدام نمایید.

سیم رابط کولر خراب است :

چداره های کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد برق نموده با ولت سنج ، مقدار برق را در ترمینال اصلی اندازه گیری کنید.

کلید on/off خراب است :

کلید را تعویض کنید.

سیمهای رابط قطع شده‌اند :

اگر فاز یا نول در سیم بندی مدار قطع شده باشد عیب 1 بوجود می‌آید. بنابراین لازم است صحت اتصالات محل انشعاب بین ترموسات و کلید موتور فن بررسی شود.

کمپرسور قطع است :

سیمهای رابط را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ، نسبت به اتصال مجد آن اقدام کنید.

ترموسات خراب است :

ترموسات را تعویض کنید. لازم به ذکر است هنگام خرید ترموسات جدید ، مطمئن شوید که ترموسات مخصوص کولر گازی است.

اورلود دائما در حالت قطع است :

کنتاکتهای اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم‌متر دیده می‌شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض کنید.

کمپرسور خراب است :

 بهتر است کمپرسور را در حالیکه متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید. کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیمهای موتور را شناسایی نموده‌اید، ابتدا به اندازه کافی می‌رسد اما حرکت نمی‌کند باید کمپرسور را تعمیر و یا تعویض نمایید.

سرمای کولر بیش از حد زیاد است

 این مشکل می‌تواند از جوش خوردگی‌های کنتاکت‌های کلید درون ترموستات باشد. در این صورت ولوم ترموسات را در جهت خلاف عقربه‌های بچرخانید. اگر ترموسات خاموش نشد آن را تعویض کنید

 اگر کلید ترموسات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلوی نیز در محل خودش مستقر باشد. گاز درون ترموسات از حفره باریکی خارج شده است و به ناچار می‌بایست ترموسات را تعویض کنید.

 از کولر باد گرم خارج می‌شود :

 علت: روشن نشدن کمپرسور و در صورتی که کمپرسور کار می کند. ممکن است گاز فریون از کولر نشت کرده است.که در این صورت باید به تعمیر کار کولر گازی مراجعه کنید


/ 0 نظر / 415 بازدید