ترموستات کولر گازی اسپیلت

ترموستات کولر گازی اسپیلت یکی از مهترین قطعات این نوع دستگاهاست. ترموستات در حقیقت به عنوان یک حسگر دمای برای سنجش میزان دمای محیط عمل میکند. ترموستات به صورت لحظه ای دمای محیط ررا چک کرده و ازلاعات آن را به قسمت پردازش کولر گازی مخابره میکتد ، پس از ان پردازنده با توجه به دمای محیط که از ترموستات دریافت کرده است مشخص میکند که لازم است هوا خنک تر از میزان موجو شود یا خیر. در صورتی که لازم باشد دمای هوا کمتر شود و هوا سردتر شود کولر گازی به کار خود ادامه میدهد و در غیر این صورت ترموستات برق کمپرسور را قطع میکند در واقع کولر را خاموش میکند تا هوا بیش از میزان مورد نیاز سرد نشود. ترموستات کولر گازی قطعه ای بسیار پر اهمیت است که در صورت نیاز به تعمیر یا تنظیم نیز باید توسط حرفه ای ترین افراد صورت بگیرد تا از خرابی این قطعه در آینده و هزینه های بیشتر یا اسیب دیدن کل سیستم کولر گازی پیش گیری شود

خدمات ترموستات کولر گازی اسپیلت :

ترموستات کولر گازی اسپیلت

تنظیم ترموستات کولر گازی پنجره ای

 

 

عیب یابی و تعمیر کولر گازی :

 پریز برق ندارد :

نسبت به قطعی پریز برق اقدام نمایید.

سیم رابط کولر خراب است :

چداره های کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد برق نموده با ولت سنج ، مقدار برق را در ترمینال اصلی اندازه گیری کنید.

کلید on/off خراب است :

کلید را تعویض کنید.

سیمهای رابط قطع شده‌اند :

اگر فاز یا نول در سیم بندی مدار قطع شده باشد عیب 1 بوجود می‌آید. بنابراین لازم است صحت اتصالات محل انشعاب بین ترموسات و کلید موتور فن بررسی شود.

کمپرسور قطع است :

سیمهای رابط را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ، نسبت به اتصال مجد آن اقدام کنید.

ترموسات خراب است :

ترموسات را تعویض کنید. لازم به ذکر است هنگام خرید ترموسات جدید ، مطمئن شوید که ترموسات مخصوص کولر گازی است.

اورلود دائما در حالت قطع است :

کنتاکتهای اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم‌متر دیده می‌شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض کنید.

کمپرسور خراب است :

 بهتر است کمپرسور را در حالیکه متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید. کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیمهای موتور را شناسایی نموده‌اید، ابتدا به اندازه کافی می‌رسد اما حرکت نمی‌کند باید کمپرسور را تعمیر و یا تعویض نمایید.

سرمای کولر بیش از حد زیاد است :

 این مشکل می‌تواند از جوش خوردگی‌های کنتاکت‌های کلید درون ترموستات باشد. در این صورت ولوم ترموسات را در جهت خلاف عقربه‌های بچرخانید. اگر ترموسات خاموش نشد آن را تعویض کنید

 اگر کلید ترموسات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلوی نیز در محل خودش مستقر باشد. گاز درون ترموسات از حفره باریکی خارج شده است و به ناچار می‌بایست ترموسات را تعویض کنید.

 از کولر باد گرم خارج می‌شود :

 علت: روشن نشدن کمپرسور و در صورتی که کمپرسور کار می کند. ممکن است گاز فریون از کولر نشت کرده است.که در این صورت باید به تعمیر کار کولر گازی مراجعه کنید


/ 0 نظر / 69 بازدید