تعمیر کولر گازی در شیراز

تعمیر کولر گازی در شیراز یکی از خدماتی است که این شرکت خدماتی برای کمک به رفاه حال همشهریان شیرازی در این شهر در نظر گرفته است. با توجه به اینکه در این شهر تقریبا نیمی از سال با گرمای هوا روبرو هستیم بسیار مهم است که سرویس کولر گازی توسط افراد حرفه ای انجام شود تا در روزهای گرم مشکلی وجود نداشته باشد. تعمیر کولر گازی در شیراز با توجه به اینکه سرویس کاران از قشر های مختلف حضور دارند باید با دقت مناسبی انجام شود و سرویس کار یا تعمیر کاری را برای کار انتخاب کنیم که تخصص و تجربه را در کنار هم داشته باشد و بتواند کار را به بهترین شکل انجام دهد و به پایان برساند. همچنین در هنگام نصب کولر گازی یا اسپیلت نیز باید سعی شود عملیات نصب مطابق استاندارد ها باشد تا در اینده مشکلی نباشد.

 

خدمات تعمیر کولر گازی شیراز :

سرویس کولر گازی شیراز

تعمیر کولر گازی شیراز

سرویس کولر گازی در شیراز

تعمیر کولر گازی در شیراز

عیب یابی و تعمیر کولر گازی :

 پریز برق ندارد :

نسبت به قطعی پریز برق اقدام نمایید.

سیم رابط کولر خراب است :

چداره های کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد برق نموده با ولت سنج ، مقدار برق را در ترمینال اصلی اندازه گیری کنید.

کلید on/off خراب است :

کلید را تعویض کنید.

سیمهای رابط قطع شده‌اند :

اگر فاز یا نول در سیم بندی مدار قطع شده باشد عیب 1 بوجود می‌آید. بنابراین لازم است صحت اتصالات محل انشعاب بین ترموسات و کلید موتور فن بررسی شود.

کمپرسور قطع است :

سیمهای رابط را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ، نسبت به اتصال مجد آن اقدام کنید.

ترموسات خراب است :

ترموسات را تعویض کنید. لازم به ذکر است هنگام خرید ترموسات جدید ، مطمئن شوید که ترموسات مخصوص کولر گازی است.

اورلود دائما در حالت قطع است :

کنتاکتهای اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم‌متر دیده می‌شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض کنید.

کمپرسور خراب است :

 بهتر است کمپرسور را در حالیکه متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید. کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیمهای موتور را شناسایی نموده‌اید، ابتدا به اندازه کافی می‌رسد اما حرکت نمی‌کند باید کمپرسور را تعمیر و یا تعویض نمایید.

سرمای کولر بیش از حد زیاد است :

 این مشکل می‌تواند از جوش خوردگی‌های کنتاکت‌های کلید درون ترموستات باشد. در این صورت ولوم ترموسات را در جهت خلاف عقربه‌های بچرخانید. اگر ترموسات خاموش نشد آن را تعویض کنید

 اگر کلید ترموسات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلوی نیز در محل خودش مستقر باشد. گاز درون ترموسات از حفره باریکی خارج شده است و به ناچار می‌بایست ترموسات را تعویض کنید.

 از کولر باد گرم خارج می‌شود :

 علت: روشن نشدن کمپرسور و در صورتی که کمپرسور کار می کند. ممکن است گاز فریون از کولر نشت کرده است.که در این صورت باید به تعمیر کار کولر گازی مراجعه کنید/ 0 نظر / 58 بازدید