پذیرایی مجالس

پذیرایی مجالس از گذشته در فرهنگ ما ایرانی ها اهمیت بسیاری داشته است. رضایت حاضرین در مجلس پذیرایی به شدت به کیفیت برگذاری مجالس وابسته است. در روزهای پذیرایی با توجه به دغدغه خاطر صاحبان مجلس و همچنین کارهای زیادی که باید به آنها رسیدگی کنند ممکن است وقت کافی برای انجام پذیرایی به بهترین نحو را نداشته باشند. از همین روموسسه های پذیرایی جهت ارائه خدمات پذیرایی ایجاد شدند. خدمات پذیرایی توسط مهماندارهای خانوم و مهمانداران آقا با توجه به درخواست مشتری انتخاب میشود. در ادامه به بررسی مهمترین وظایف مهماندارها در یک مجلس پذیرایی میپردازیم.

شرح وظایف در خدمات پذیرایی :     

 •  اگر بعضی از مهمان ها به کمک نیاز داشتند، مهماندار خانم و آقا باید آماده کمک رسانی باشد
 • نیروی خدماتی مجالس
 • مهماندار خانم و آقا در مجالس نباید تردد بیجا داشته باشد و تنها برای پذیرایی حاضر شده و بیش از حد به میز پذیرایی مراجعه نکنند.
 • مهماندارها نباید در مراسم در یک محل اجتماع کنند بلکه باید در کل سالن حضور داشته باشند. اجتماع آنها در داخل سالن مخل آسایش مهمان ها می باشد. هرگز مهمانداران نباید چند نفری شروع به صحبت های متفرقه کنند این موردی است که از دید چشم مهمان ها پنهان نخواهد ماند.
 • کارگر برای پذیرایی
 • مهماندار خانم و آقا جهت پذیرایی در همایش ها، مراسم یا مهمانی ها، وظیفه پذیرایی از مهمانان را دارد و باید دستورات مهمان ها را با احترام انجام دهد. در چنین مراسمی همیشه حق با مهمان هاست و مهماندار نباید با مدعوین وارد بحث شوند.
 • مهماندار باید در هنگام درخواست مهمان با کوتاه ترین کلمات و لحن مودبانه پاسخ دهد. به کاربردن کلمات منفی همچون خیر، نداریم، نمی توانم، از سوی مهماندار اصلا وجهه خوبی ندارد. توصیه اکید می شود که مهماندار خانم و آقا در بحث های مهمان ها شرکت نکنند و در این موارد اظهار نظر ننمایند.
 • وظیفه مهماندار ارائه خدمات به موقع به مهمان هاست. هیچ کوتاهی و قصوری در این زمینه پذیرفته نیست و نارضایتی میهمانان را به همراه دارد. کمبود دستمزد، عجله، ساعات نامناسب و مواردی از این دست دلیل خوبی برای عدم ارائه خدمات نیست.
 • مهماندار باید بتواند رضایت مهمان ها را جلب کند و این شامل همه مدعوین می باشد. افراد روحیات متفاوتی دارند و به گونه ای مختلف عمل می کنند. یک مهماندار تعلیم دیده باید بتواند در مواجهه با مهمانان ناراضی نیز آرامش خود را حفظ کند و بتواند میهمانان ناسازگار را نیز راضی کند.
 • مهماندار در هنگام مواجهه با اعتراض مهمان باید با خوشرویی رفتار کرده و از مهمان عذرخواهی کند . بهتر است مهماندار مورد شکایت را در دفترچه ای که به همراه دارد یادداشت کند این کار از تکرار مورد جلوگیری خواهد کرد. هرگز در هنگام اعتراض مهمان، سازمان و مدیران شرکت خدماتی نظافتی را مقصر جلوه ندهید.
 • در هنگام پایان مراسم نیز باید یک مهماندار خانم و آقا در درب های خروجی بانوان و آقایان حضور داشته باشد و با ادب و متانت از مهمان ها خداحافظی کند. خارج شدن مهمان ها باید همراه با احترام و مشایعت باشد.


/ 0 نظر / 58 بازدید